Våra kompetenser

Gemensamt för konsulter hos Aware är den långa erfarenheten från utvecklingsbolag och producerande industri, ofta i ledande befattningar.

produktutveckling illustration

Produkt­utveckling

Att fånga en tanke, en ide, ett behov och förädla den genom en innovativ utvecklingsprocess till en färdig produkt, är vår definition av produktutveckling.

Aware har erfarna konsulter med den kompetens som krävs för att hantera en produkts livscykel, från tidiga koncept- och prototypfaser, genom konstruktion och implementation, test och validering.

Vi har utvecklare inom många kompetensområden varav kravhantering, mjukvara, elektronik, design, mekanik, konstruktion, test och validering, eftermarknadsbehov, är några exempel.

produktionsutveckling illustration

Produktions­utveckling

I takt med att industrins globala konkurrens ökar, samtidigt som kunderna ställer krav på allt kortare leveranstider och fler produktvarianter, så ökar behovet av att ständigt effektivisera produktionen.

Våra konsulter har i många år arbetat med effektivi­s­eringar av kunders produktionsanläggningar. Med erfarenheter från flera branscher kan vi säkerställa konkurrenskraftiga lösningar.

Med verktyg, processer och kompetenser hjälper vi dig utveckla din produktionsverksamhet så den fungerar optimalt. Vi analyserar nuläget och identifierar brister i dagens verksamhet. Vi tar fram lösningar som säkerställer att du kan möta produktionsmålen vad gäller kostnader, kvalitet och ledtider.

projektledning illustration

Projekt­ledning

För att driva utveckling och verksamheter framåt, behövs kompetenta ledare. Ledare med erfarenhet, kunskap och förmåga att visa vägen i komplexa projekt med tuffa förutsättningar och tajta tidplaner. Bland våra konsulter på Aware finns ledare på många olika nivåer. Allt ifrån den tekniske projektledaren som jobbar och leder andra nära sitt teknikområde, till den övergripande ledaren som driver stora projekt på hög nivå.

verksamhetsutveckling illustration

Verksamhets­utveckling

För att förändringsarbetet skall lyckas måste det utföras inom själva organisationen, tillsammans med de människor som bedriver den dagliga verksamheten.

Aware arbetar med affärsutveckling, processer, arbetssätt och ständiga förbättringar. Gärna i kombination för att skapa största möjliga nytta för våra kunder.

Många av våra konsulter har erfarenhet av och kommer från ledande befattningar inom kvalificerad tillverkande industri och har lång erfarenhet av förändringsarbete. De är idag verksamma som projektledare eller som interimschefer. Många gånger har de tidigare innehaft roller som beställare, kund och leverantör.

Konsultera en expert – hör av dig till

Jan Erlandsson

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porta nibh orci, sed interdum dolor laoreet id.

Martin Ljungberg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porta nibh orci, sed interdum dolor laoreet id.